Koupě nemovitosti krok za krokem:

 1. Zaslání písemného požadavku prostřednictvím kontaktního formuláře

 2. Úvodní schůzka 

  Během úvodní schůzky určíme Vaše požadavky na kupovanou nemovitost, stanovíme si finanční možnosti, požadovanou lokalitu a preferovaný stav nemovitosti, včetně požadovaného rozsahu našich služeb. Současně Vás seznámíme s aktuální nabídkou na trhu nemovitostí, včetně cenových relací, kterou budeme v průběhu naší spolupráce pravidelně aktualizovat.

 3. Výběr nemovitosti

  Díky spolupráci s ověřenými realitními společnostmi Vám můžeme nabídnout nemovitosti i mimo oficiální trh nebo ještě před uvedením do klasické inzerce. Využíváme také vlastní databáze prodávaných nemovitostí. Pokud ani zde nenajdete nemovitost dle Vašich představ, snažíme se nemovitost zajistit cílenou poptávkou. 

 4. Financování koupě

  Financování nemovitosti lze řešit buď platbou v hotovosti nebo prostřednictvím našich spolupracujících hypotečních poradců, kteří Vám nabídnou nejvýhodnější hypoteční nabídku. Zajišťujeme i refinancování úvěrů.

 5. Prohlídky nemovitosti

  Prohlídky nemovitosti absolvujeme vždy společně. V případě potřeby se těchto prohlídek mohou účastnit i další, námi přizvaní odborníci z oboru. Účelem těchto společných prohlídek je odborné posouzení stavu nemovitosti ze stavebního hlediska, kontrola všech údajů uváděných v nabídce nemovitosti, vyčíslení potřebných nákladů na případnou rekonstrukci nebo modernizaci apod. Pečlivě rovněž revidujeme každý fakt uváděný makléřem nebo majitelem. Po absolvování prohlídky důkladně zhodnotíme získané poznatky, tak aby jste měli ihned k dispozici odborný posudek, který vyhodnotí technický stav, vhodnost nemovitosti vzhledem k Vaší poptávce a výši navrhované ceny.

 6. Prověření nemovitosti

  Vámi vybranou nemovitost důkladně prověřujeme po všech stránkách. Kontrolujeme vlastnictví nemovitostí i pozemků, jejich skutečné hranice, nabývací tituly, možná omezení, věcná břemena a jiné závazky. Velkou pozornost věnujeme zejména dokumentaci nemovitosti, stavebním úpravám a proběhlým rekonstrukcím. Provádíme celkovou inspekci nemovitosti a kontrolu stavebních prvků. Studujeme územní plány a zjišťujeme záměry obce či města, které mohou mít vliv na kupovanou nemovitost nebo její blízké okolí.

 7. Kontrola smluv, finance

  Kontrolujeme všechny smlouvy dříve, než je podepíšete (rezervační smlouva, smlouva o sml. budoucí, kupní smlouva apod.). Naši právníci je zkontrolují, případně sami vyhotoví. Doporučujeme také nejbezpečnější a nejvhodnější řešení úschovy peněz.

 8. Předání nemovitosti

  V okamžiku zapsání Vás jako nového vlastníka nemovitosti do KN, následuje předání od původního majitele, kterého se rovněž účastníme. Kontrolujeme předávací protokoly, odečty konečného stavu energií, převody energií u správců sítí, podání daňového přiznání a úhradu daně z převodu nemovitosti, plnění závazků vyplývajících z kupní smlouvy a další úkony spojené s převodem vlastnických práv.

 9. Stavební úpravy, stěhování, malování

  Předáním nemovitosti naše služby nekončí. Zajišťujeme např. stěhování, stavební úpravy, modernizaci nemovitosti, malování apod. Rovněž tak v naší nabídce najdete služby zahradního architekta, zahradnické úpravy, ale i výstavbu moderních keramických nebo laminátových bazénů s příslušenstvím.

Realitní poradce – vždy něco navíc.